Творча характеристика

———————————————————————

Характеристика

професійної педагогічної діяльності

на керівника авіамодельного гуртка

комунального позашкільного навчального закладу

„Одеська станція юних техніків „Аматор”

                                                            Гаврилова Ігоря Олександровича

                                                            1951 р.н., освіта – повна середня

З 2007 року в КПНЗ „Одеська СЮТ „Аматор” керівником гуртків працює Гаврилов Ігор Олександрович. Талановитий педагог очолює авіамодельний гурток, основна мета роботи якого – прищеплення любові у підростаючого покоління до технічної творчості, до української культури, виявлення талановитої молоді, розвиток інтересу до творчої діяльності, популяризація політехнічних знань.
Ігор Олександрович любить дітей та надзвичайно закоханий у свою справу. Він уміє передати знання дітям, спонукає до творчості. Першочергове завдання, яке ставить перед собою педагог – це створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей вихованців.
Високопрофесійний педагог та творча особистість Гаврилов І.О. намагається використовувати у своїй практичній роботі з дітьми власні методи та педагогічні напрацювання, враховує індивідуальні можливості і здібності кожної дитини та розвиває їх творчу обдарованість. Особливу увагу Ігор Олександрович приділяє роботі з обдарованою і талановитою молоддю. Це виявляється у творчій співпраці з вихованцями. Усі його заняття мають практичну спрямованість, він постійно акцентує увагу на головних поняттях, уміло їх формулює, вчить застосовувати знання на практиці. Здійснюючи з дітьми під час занять подорож у минуле, керівник намагається через історично-технічні знання сформувати емоційне ставлення до того, що складає гордість українського авіабудування. Ігор Олександрович розповідає про досягнення українських авіаконструкторів, водночас уміло використовує здобутки майстрів авіамоделістів з інших країн. В роботі гуртка поєднуються цікаві, сучасно викладені теоретичні знання з практичною творчою роботою. Така форма роботи не тільки розвиває знання, уміння та навички вихованців, але й дає простір для реалізації творчої фантазії. Вихованці в процесі навчання мають можливість довести свою майстерність до високого рівня. На заняттях створені умови для формування творчої особистості, пізнавального інтересу, технічної грамотності, творчого самовираження і самореалізації.
Ігор Олександрович має глибоку теоретичну підготовку зі свого фаху, ґрунтовні практичні знання, постійно поповнює їх шляхом самоосвіти, наполегливої роботи з методичною та фаховою літературою.
Педагог стає помічником для кожної дитини. Він приділяє велику увагу організації самостійної роботи дітей, що носить творчий характер, а отже, дає можливість побудувати творчий процес самостійно. Кожна робота вихованця стає особливо цінною тому, що виконана в індивідуальній, неповторній манері і яскраво відображає творче обличчя автора.
Ще один важливий аспект успішної роботи Ігоря Олександровича – систематичні зустрічі з батьками вихованців. Саме батьки – найбільш зацікавлена сторона, на яку спирається педагог. У колективі проводяться різні заходи, до яких залучаються батьки і діти. Така співпраця допомагає вихованцям почувати себе комфортно в обраному середовищі. Заняття у гуртку дають можливість дітям свідомо готуватися до майбутньої професійної діяльності.
За високий особистий внесок у справу виховання учнівської молоді Гаврилов І.О. був нагороджений:
• 2012 рік – Грамота Одеського міського Палацу Дитячої та юнацької творчості;
• 2012 рік – Подяка Одеського міського Палацу Дитячої та юнацької творчості;
• 2013 рік – Грамота відділу освіти Малиновської районної адміністрації м.Одеси;
• 2013 рік – Грамота Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання;
• 2013 рік – Грамота Одеського міського Палацу Дитячої та юнацької творчості;
• 2014 рік – Грамота Одеського міського Палацу Дитячої та юнацької творчості;
• 2014 рік – Грамота Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання;
• 2014 рік – Грамота Одеського міського Палацу Дитячої та юнацької творчості;
• 2015рік – Грамота Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання;
• 2015рік – Грамота департаменту освіти і науки Одеської міської ради;
• 2016 рік – Грамота Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання.
Вихованці Ігоря Олександровича є неодноразовими призерами та переможцями районних, міських, обласних змагань.
Гаврилов І.О. користується заслуженою повагою й авторитетом і як педагог, і як доброзичлива, щедра душею людина, готова завжди поділитися своїми здобутками з колегами.
Висока працездатність, принциповість, інтелект, професіоналізм, наполегливість, високий рівень педагогічної культури характеризують стиль його роботи.
Це яскрава особистість педагога, самовіддана праця якого завжди приносить добрі врожаї на освітянській ниві. Ігор Олександрович перебуває у постійному пошуку і спонукає до цього вихованців. У свою щоденну працю він вносить щось нове, взяте з додаткових джерел, пов’язує його з життям, щоб діти розуміли, для чого потрібні ці знання. На заняттях педагог створює умови для фантазії, творчості та самостійних роздумів. Під час спілкування з керівником, дітей охоплює вир його думок та образів, у якому кожен знаходить для себе стежину, втілюючи почуття і знання в моделях.
Завдання педагога – творення людини, для якої творча діяльність була б життєвою потребою, а творчий стиль – найбільш характерним. Попереду в Ігоря Олександровича багато задумів і сподівань щодо розвитку творчо обдарованих дітей, бо яскрава, творча особистість має своє самовіддане покликання – творити, возвеличувати рідний край, творчими здобутками рятувати наш світ…

Директор КПНЗ „Одеська СЮТ „Аматор” В.В.Барсуков